PODSUMOWANIE AKCJI „WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH 2022”

W dniu 29 listopada 2022 roku paczki zebrane w akcji charytatywnej „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2022” zostały dostarczone do Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej.

W ramach akcji dostarczyliśmy 18 paczek dla polskich dzieci w obwodzie lwowskim.
Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji uczniom i wychowawcom klas: 1a, 2ci, 4a, 4b, 5a, 5b, 5ci, 6a, 6bi, 6ci, 7a.