Praca plastyczna muchomory, grzyby

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne. Celem projektu jest m.in. arteterapia rozwojowa dla uczniów oraz profilaktyka zdrowia psychicznego. Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój uczniów. Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne siły. Leczenie sztuką redukuje lęk, stres, zmniejsza poziom agresji oraz podnosi samoocenę.

Realizacja: rok szkolny 2022/2023 od IX do V

Prace będą systematycznie publikowane ( co miesiąc) na stronie Fb KPP w celu popularyzacji twórczości plastycznej uczniów. Zachęcam do lajkowania zdjęć.