Międzynarodowy Dzień Głuchych i języka migowego

Międzynarodowy Dzień Głuchych (Międzynarodowy Dzień Niesłyszących) jest świętem obchodzonym corocznie w ostatnią niedzielę września. W tym roku przypada więc na dzień 25 września. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi polityków, władz i społeczeństwa na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają.

Symbolem Głuchych jest motyl, najczęściej koloru niebieskiego, gdyż motyle są głuche. Skrzydła motyla natomiast symbolizują barwność i piękno PJM (Polskiego Języka Migowego), a trzepot skrzydeł odzwierciedla jego dynamikę i szybkość. Jest to ogólnie przyjęty, międzynarodowy znak Głuchych. Natomiast przyjętym kolorem symbolizujących Głuchych jest turkus. Kolor turkusowy jest symbolem zaufania, nadziei i wiary w siebie i innych ludzi.

Głuchoniemy jest to pojęcie przestarzałe i obraźliwe. Głusi są pozbawieni zmysłu słuchu, ale nie są niemi, ponieważ mają swój język, a jest nim JĘZYK MIGOWY. Każdy kraj ma swój własny język migowy. Obecnie używa się około 200–300 języków migowych!

Polski język migowy (PJM) jest to naturalny język Głuchych, który przechodził z pokolenia na pokolenie. Jest to język wizualno – przestrzenny, a więc przez sprawny zmysł, jakim jest wzrok, dziecko nabywa go szybko i naturalnie.

A tutaj wywiad z Iwoną Cichosz (aktorka, tłumacz języka migowego. działaczka społeczna, Miss Świata Głuchych 2016). Opowiada w nim o językach migowych, o faktach i mitach na temat Głuchych i nauczy nas paru podstawowych znaków migowych w PJM. Wywiad

Zachęcamy do odczytania kilku zagadek, powodzenia! Zagadki klik

A na koniec Hymn Niesłyszących Hymn 2020

W wpisie wykorzystano materiały pary emce.kwadrat oraz OWR nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

Monika Kubicka, Agnieszka Pocielej

Akcja „Sprzątanie Świata”

W ubiegłym tygodniu klasy 6 oraz 7a brały udział w akcji: „Sprzątanie Świata”. Ekologia jest sprawą nas wszystkich i od najmłodszych lat wpajamy uczniom naszej szkoły szacunek do zieleni, przyrody i dbałości o czystość naszej małej ojczyzny. Nasi uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w akcję. W tym roku sprzątając ulice Piasku zebraliśmy 11 worków śmieci.

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Bilek, Monice Kubickiej, Marcie Kiecok, Anie Homie, Elżbiecie Kuczmie za opiekę i zaangażowanie w realizację akcji.