Warsztaty online z Muzeum Polin

20 września uczniowie klasy 8a wzięli udział w warsztatach online „Dylematy młodych”, prowadzonych przez edukatora Muzeum Polin. Ósmoklasiści słuchając nagrań historii mówionej poznali prawdziwą historię nastoletniego Jakuba, który w okresie międzywojennym podejmował decyzje dotyczące swojej drogi życiowej.

Lekcja online była próbą porównania życia w dawnej Polsce do teraźniejszości. Uczniowie mieli okazję do refleksji nad własnymi wyborami życiowymi.