Jak pięknie się różnić?

Nawet małe dzieci bardzo różnią się między sobą. I właśnie dlatego każdy jest potrzebny! Dzięki różnicom wspólnie można zrobić więcej.

Klasa 3 a wzięła udział w lekcji zorganizowanej przez Muzem Historii Żydów Polskich POLIN. Lekcja odbyła się online na platformie ZOOM. Było to dla nas nowe doświadczenie i bardzo ciekawe spotkanie. Lekcja zawierała wszystkie ważne elementy, również zajęcia ruchowe. Przerywnikiem ruchowym była joga po żydowsku. Było sporo pytań i aktywny udział dzieci w dyskusji. Była piosenka ilustrująca hebrajski alfabet. Film o zielonym motylku Dominiku, który nie chciał być zielony, uzmysłowił nam, że bardzo się różnimy, ale ta różnorodność jest piękna. I każdy jest ważny. dzięki różnicom wspólnie można zrobić więcej.

„Łączy ich niepodległa. Obywatele II RP w KL Auschwitz”

12 września uczniowie klas 8a i 8b wzięli udział w projekcie edukacyjnym sfinansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Uczniowie zwiedzili Miejsce Pamięci KL Auschwitz, następnie uczestniczyli w warsztatach w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Ósmoklasiści podczas zajęć poznali indywidualne losy osób więzionych w KL Auschwitz.