Rekrutacja do szkóŁ ponadpodstawowych

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1
do zarządzenia Ślaskiego Kuratora Oświaty:

Terminy przeprowadzania rekrutacji

Wykaz szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego

Wykaz konkursów i zawodów, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione
w postępowaniu rekrutacyjnym