SZKOLNY KONKURS „PRZYRODA I KLIMAT”

Zachęcamy do udziału w konkursie “Przyroda i klimat” poruszającym kwestię ochrony środowiska. Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie hasła lub ciekawostki dotyczącej w głównej mierze czystości i oszczędzania wody.

Czego mogą dotyczyć ciekawostki? Na przykład: rozsądnego wykorzystania wody, sposobów na oszczędzanie wody czy obiegu wody w przyrodzie. Przykłady znajdziecie:

https://www.facebook.com/hashtag/przyrodaiklimat

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII

Prace można przygotować w formie plakatu w wersji elektronicznej lub papierowej. Należy je przesłać na pocztę katarzyna.bilek@zsppiasek.pl lub dostarczyć do dnia 1 kwietnia 2022r. paniom: Agnieszce Tużnik, Katarzynie Bilek lub Marioli Pastuszce. 

Najciekawsze prace znajdą się na terenie Parku Aktywności w Pszczynie, gdzie planuje się  utworzyć Wodną Ścieżkę Edukacyjną z ciekawymi informacjami, hasłami poruszającymi tematy związane z wodą, przyrodą oraz klimatem.