Certyfikat udziału w ekologicznym programie edukacyjnym

Klasa I a zdobyła certyfikat udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. Celem programu było poznanie zagrożonych gatunków zwierząt żyjących w Polsce oraz sposobów ich ochrony. Uczniowie przygotowali pracę na temat swojej „małej ojczyzny”.

Gratuluję wszystkim Uczniom!