21 marca – Światowy Dzień Poezji

Klasowy Konkurs Recytatorski w klasie I a

Celem Światowego Dnia Poezji jest promocja czytania, pisania i nauczania poezji na całym świecie. Ten dzień ma dać nowy impuls, aby doceniać poezję.

W związku z obchodami tego święta, w klasie I a, odbył się konkurs recytatorski. Miał on na celu popularyzację poezji dziecięcej, doskonalenie warsztatu recytatorskiego, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego.

Jury w składzie: p. Agnieszka Pocielej, Natalia Płudowska i Barbara Nowok, oceniało trafność interpretacji, akcentowanie, intonację, modulację głosu i stopień opanowania pamięciowego utworów.

Wyniki:

Dominika Czmajduch – I miejsce,

Sara Pawlak – II miejsce

Hanna Błażyca, Piotr Karolczuk, Dominik Srokol, Franciszek Urbański – III miejsce.

Laureaci konkursu recytatorskiego w klasie I a

Gratuluję uczestnikom, życzę dalszego rozwoju i sukcesów, a Jury dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.