Po co nam ta matematyka?

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której można użyć do zmiany świata”

Nelson Mandela

Klasa I a, przez dwa dni, celebrowała obchody Międzynarodowego Dnia Matematyki. Szczególnie dzień 14 marca był „wypełniony matematyką po brzegi”. Główne cele lekcji skupiały się na rozwijaniu logicznego i twórczego myślenia, doskonaleniu spostrzegawczości i nauce współdziałania dla wspólnego dobra. 

Matematyka jest ważną częścią edukacji, która daje ludziom siłę,  otwiera nowe możliwości pracy i zabawy.