czas Rekolekcji

Trwamy w okresie Wielkiego Postu, jedną z praktyk organizowanych w tym czasie, w naszych kościołach są rekolekcje, przygotowujące do Świąt Wielkanocnych.

Uczniowie przeżywali je od 7-9 marca. Nauki rekolekcyjne głosił Ojciec Zdzisław Płuska – Sercanin z Krakowa. Podczas przeżywanych rekolekcji szczególnie wybrzmiało wezwanie Matki Bożej z Fatimy, wzywające do pokuty, nawrócenia i modlitwy różańcowej. Pragniemy, aby Pan Jezus widział każdego dnia, w nas swoje odbicie, bo jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo,  Wiemy, że to odbicie jest zamazane, kiedy zamiast dobra czynimy zło.  Śpiewaliśmy piosenkę „Bądź z nami w kontakcie Panie Boże, bo szatan robi nam spięcie”, tylko wtedy kiedy jesteśmy w łączności z Jezusem możemy świecić Jego światłem i być dobrym przykładem dla innych.

Rekolekcje wieńczyła Msza Święta. Podczas wygłoszonej homilii  otrzymaliśmy zaproszenie do codziennego odmawiania „różańca”, gdyż ta modlitwa jest najbardziej skuteczna w różnych przeciwnościach  i pokusach, których doświadczamy każdego dnia.  

Był to dla nas czas łaski, czas zasiewu Bożego Słowa, ufamy, że  przeżyte rekolekcje wydadzą obfite plony w naszym życiu.