Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną od 3 marca 2022 r. r. od godziny 8:00 do 17 marca do godziny 20:00.

Adres strony, na której można się zalogować i złożyć wniosek:

                 https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl   

Złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w godzinach od 8:00- 15:00