Wymiana kartek świątecznych

W okresie przedświątecznym uczniowie klas 2bi, 2ci oraz 3a wzięli udział w międzyszkolnej wymianie kartek świątecznych. Nasi uczniowie własnoręcznie wykonali na zajęciach kartki oraz napisali życzenia w języku angielskim. Zostały one przekazane uczniom Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach. Kartki od rówieśników z Żor dotarły też do nas.
Udział w wymianie był dla uczniów ciekawym doświadczeniem. Wymiana kartek miała na celu kształtowanie umiejętności językowych, kultywowanie tradycji oraz podjęcie współpracy z inną szkołą i integrację uczniów. W następne święta z pewnością będziemy chcieli to powtórzyć.