Wymiana kartek świątecznych

W okresie przedświątecznym uczniowie klas 2bi, 2ci oraz 3a wzięli udział w międzyszkolnej wymianie kartek świątecznych. Nasi uczniowie własnoręcznie wykonali na zajęciach kartki oraz napisali życzenia w języku angielskim. Zostały one przekazane uczniom Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach. Kartki od rówieśników z Żor dotarły też do nas.
Udział w wymianie był dla uczniów ciekawym doświadczeniem. Wymiana kartek miała na celu kształtowanie umiejętności językowych, kultywowanie tradycji oraz podjęcie współpracy z inną szkołą i integrację uczniów. W następne święta z pewnością będziemy chcieli to powtórzyć.


Wyniki konkursu na kartkę świąteczną w języku angielskim

W grudniu uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie
plastyczno-językowym na kartkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim pt. „Christmas card”.
Uczniom nie zabrakło inspirujących pomysłów podczas tworzenia kartek bożonarodzeniowych, czego dowodem są zdjęcia prac.
W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Spośród wszystkich przepięknie wykonanych kartek zostały wyróżnione 3 prace.

Laureaci:
1 miejsce – Bartek B. (kl. 3a)
2 miejsce – Igor W. (kl. 1ci)
3 miejsce- Jagoda K. (kl. 2a)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję i gratuluję talentu, gdyż każda praca zasługuje na uznanie i podziw.