Światłość światłości przyszła!

Powyższą prawdę radośnie rozgłaszali uczniowie Punktu Katechetycznego w pierwszy dzień świąt, tj. 25 grudnia, w kaplicy Kościoła Wolnych Chrześcijan. Nabożeństwo to było szczególne, bo usługiwały dzieci: śpiewały kolędy i tematyczne pieśni, recytowały wiersze i mówiły z pamięci wersety z Pisma Świętego, udzielały nawet głosu dorosłym. Przede wszystkim jednak kierowały uwagę na Tego, który przyszedł, aby rozjaśnić każdą ciemność.