wycinanka z firanki zima

Śnieżne, zimowe noce są piękne. Wystarczy kilka kawałków starej firanki, aby je zilustrować. 

Zadanie szkoły. Wspieranie wielokierunkowej aktywności ucznia przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój. Uczeń wyróżnia w impresjach plastycznych barwę i fakturę.

Za najbardziej kreatywną w miesiącu grudniu uznaje się pracę plastyczną Magdy kl IV in. Dzieło malarskie zostało wybrane przez jury nauczycieli. Zachęcam do lajkowania zdjęcia. Na stronie Fb KPP w celu popularyzacji twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły.