Lekcja Przyrody w terenie

Uczniowie klas trzecich udali się do Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. Mieli możliwość zobaczyć żubry w zagrodzie oraz dowiedzieć się wiele na temat sposobów życia tych zwierząt. Podczas spaceru po lesie poszerzyli swoją wiedzę na temat warstw lasu, roślin i zwierząt tam żyjących.