ZEBRANIE DLA RODZICów DZIECI Przedszkolnych

Dnia 30 sierpnia (poniedziałek ) o godz.17.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne do naszego przedszkola rodziców dzieci, które zaczynają od września uczęszczać do naszej placówki.

W tym samym dniu o godz. 17.30 zapraszamy rodziców dzieci już uczęszczających do naszej placówki na spotkania grupowe z wychowawcami.