Narodowy spis powszechny

Na prośbę Gminnego Biura Spisowego w Pszczynie zamieszczamy informację o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu
za granicą.

Obecnie najwygodniejszą i najszybszą formą dokonania spisu jest samospis poprzez stronę internetową (https://spis.gov.pl/) oraz infolinię (+22 279 99 99).

Z osobą, która nie dokonała spisu przez Internet lub przez telefon,
skontaktuje się rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.

Więcej informacji zawiera: Ulotka informacyjna.