Zapisy dzieci do klasy I

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać  
i złożyć w przedszkolu w godzinach 8.00 – 15.00.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

  • Do klas I przyjmowane są:
    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
      w szkole podstawowej
    • dzieci odroczone od obowiązku szkolnego

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:

od dnia 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r.
do godz.15:00

Informacje dotyczące elektronicznego naboru do szkół znajdują się tez na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie