REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca do przedszkola odbywa się elektronicznie od 3 marca 2021 r. od godziny 8.00 do 18 marca 2021 r. do godziny 20.00.

Adres strony, na której można się zalogować i złożyć wniosek:

przedszkola-pszczyna.nabory.pl

WAŻNE !

Złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować,  podpisać i wraz z załącznikami/ wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w dniach od 3 marca 2021 r. do 19.03.2021 r. w godzinach od 8.00- 15.00