Sto uścisków na minutę przesyłamy

„To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, poczucie humoru, komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka.”

                                                                                                              (Rudolph Giuliani)