Powrót uczniów do nauki stacjonarnej

Minister  Edukacji i Nauki zapowiedział, że od 18 stycznia  uczniowie klas I-III powracają do szkoły w reżimie sanitarnym.

Proszę Rodziców o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne sanitarne MS i GIS – kliknij.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.