Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2020/2021

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny 2020/2021 w ERGO HESTII

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zawałów serca i udarów mózgu, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie albo sepsą doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Ochrona trwa 24 h/dobę, od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza przedszkolem/szkołą (kluby, sekcje sportowe).

WARIANT BEZKOMISYJNY – likwidacja szkód bez komisji lekarskich (uproszczona procedura – wypłata świadczenia po dostarczeniu niezbędnych dokumentów)

Suma ubezpieczenia: 17 000 zł.

Składka:

  • 66 zł w szkole,
  • 59 zł w przedszkolu

PŁATNOŚĆ SKŁADKI do 30 września 2020 r.

PROSIMY O WPŁACANIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANYMI:

Carbo Asecura S.A. ul. Żorska 10; 43-200 Pszczyna.
Numer konta:
56 1090 1652 0000 0001 4504 9932

Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia/ przedszkolaka; klasa/ nazwa grupy; nazwa placówki

np. Jan Kowalski, klasa IV b, ZSP Piasek

Uwaga! Jeśli rodzic będzie dokonywał wpłaty za więcej niż jedno dziecko, prosimy w tytule przelewu wpisać dane wszystkich dzieci, za które opłacana jest składka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SZKÓD I DRUKI
znajdują się w zakładce Strefa Rodzica – ubezpieczenie NNW
 – kliknij