WYBORY DO SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ

Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej

Drodzy uczniowie klas 4-8!

Od dziś do piątku możecie oddać swój głos na ucznia, który Waszym zdaniem powinien zostać Przewodniczącym Szkolnej Rady Uczniowskiej. W tym roku wybory nie odbywają się w tradycyjny sposób, lecz poprzez głosowanie w formularzu Google. Wszyscy uczniowie klas 4-8 otrzymają na swoje szkolne maile wiadomość zatytułowaną: Karta do głosowania. Wystarczy wejść w wiadomość, zaznaczyć swojego kandydata i odesłać formularz. Swój głos możecie oddać tylko raz!
Zachęcam  wszystkich serdecznie do zagłosowania na swoich faworytów, gdyż każdy głos ma ogromne znaczenie!

Opiekun SRU, Marta Kiecok

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2020/2021

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny 2020/2021 w ERGO HESTII

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zawałów serca i udarów mózgu, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie albo sepsą doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Ochrona trwa 24 h/dobę, od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza przedszkolem/szkołą (kluby, sekcje sportowe).

WARIANT BEZKOMISYJNY – likwidacja szkód bez komisji lekarskich (uproszczona procedura – wypłata świadczenia po dostarczeniu niezbędnych dokumentów)

Suma ubezpieczenia: 17 000 zł.

Składka:

  • 66 zł w szkole,
  • 59 zł w przedszkolu

PŁATNOŚĆ SKŁADKI do 30 września 2020 r.

PROSIMY O WPŁACANIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANYMI:

Carbo Asecura S.A. ul. Żorska 10; 43-200 Pszczyna.
Numer konta:
56 1090 1652 0000 0001 4504 9932

Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia/ przedszkolaka; klasa/ nazwa grupy; nazwa placówki

np. Jan Kowalski, klasa IV b, ZSP Piasek

Uwaga! Jeśli rodzic będzie dokonywał wpłaty za więcej niż jedno dziecko, prosimy w tytule przelewu wpisać dane wszystkich dzieci, za które opłacana jest składka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SZKÓD I DRUKI
znajdują się w zakładce Strefa Rodzica – ubezpieczenie NNW
 – kliknij