Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych

Dyrekcja ZSP w Piasku informuje, że w poniedziałek 31.08.2020 r. odbędzie się zebranie rodziców dzieci przedszkolnych z podziałem na grupy:

  • Starszaki 1-  godzina 17.00
  • Starszaki 2- godzina 17.15
  • Starszaki 3- godzina 17.30
  • Średniaki 4-godzina 17.45
  • Średniaki 5- godzina 18.00
  • Maluchy   6- godzina 18.15
  • Maluchy   7- godzina 18.30

O przypisaniu dziecka do określonej grupy rodzice zostaną powiadomieni przez komunikator WhatsApp lub SMS-em w środę 26 sierpnia br.

Zebrania odbędą się w salach, które zostaną wskazane przy wejściu do przedszkola w dniu zebrania.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązują maseczki oraz posiadanie własnego długopisu i udział tylko jednego rodzica danego dziecka.

Rodzice zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do sal.

Ze względu na ważność poruszanych spraw, także formalnych, prosimy o udział w spotkaniu.