Początek roku szkolnego 2020/2021

We wtorek, 1 września 2020 roku, zapraszamy uczniów naszej szkoły na spotkanie z wychowawcami.

W tym dniu udostępnione są trzy wejścia i wyjścia: wejście/wyjście 1. (główne – od ul. Szkolnej), wejście/wyjście 2. (boczne od strony przedszkola), wejście/wyjście 3. (boczne od strony przedszkola na obiekty sportowe).

Ważne!
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych uczniowie przychodzą do szkoły nie więcej niż 5 minut przed spotkaniem z wychowawcą. Wchodząc do szkoły, mają założone maseczki lub przyłbice, obowiązkowo dezynfekują ręce i zachowują dystans społeczny między sobą, unikają gromadzenia się w większych grupkach. Maseczki zdejmują w sali lekcyjnej.

Klasy pierwsze – spotkanie w sali gimnastycznej zgodnie z wcześniej podaną informacją.

Klasa II a, wychowawca: Justyna Puchalik, sala nr 1, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 1.

Klasa II b, wychowawca: Beata Goleń-Świgoń, sala nr 3, godz. 9.00- 9.30, wejście/wyjście 1.

Klasa III a, wychowawca: Mariola Mańka, sala nr 9, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 3.

Klasa III b, wychowawca: Aleksandra Skapczyk, sala nr 9, godz. 9.45- 10.15, wejście/wyjście 3.

Klasa III ci, wychowawca: Agnieszka Tużnik, sala nr 2, godz. 9.15- 9.45, wejście/wyjście 1.

Klasa IV a, wychowawca: Barbara Szymura-Trębacz, sala nr 12, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 3.

Klasa IV b, wychowawca: Gabriela Kitrasiewicz, sala nr 7, godz. 9.30- 10.00, wejście/wyjście 2.

Klasa IV c, wychowawca: Katarzyna Jaroszek, sala nr 5, godz. 9.30- 10.00, wejście/wyjście 1.

Klasa V a, wychowawca: Natalia Gongor, sala nr 11, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 2.

Klasa VI a, wychowawca: Barbara Wardziak, sala nr 13, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 3.

Klasa VI b, wychowawca: Tomasz Marcinkiewicz, sala nr 6, godz. 8.30- 9.00, wejście/wyjście 1.

Klasa VI c, wychowawca: Dorota Pawełek, sala nr 8, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 2.

Klasa VI d, wychowawca: Krystyna Kepke, sala nr 4, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 1.

Uczniowie klas VII i VIII korzystają z budynku dawnego przedszkola.

Klasa VII a, wychowawca: Joanna Kukla, sala matematyczna, godz. 8.30- 9.00.

Klasa VII b, wychowawca: Barbara Kudela, sala językowa, godz. 9.00- 9.30.

Klasa VII c, wychowawca: Elżbieta Sobiech, sala chemiczna, godz. 9.00- 9.30.

Klasa VIII a, wychowawca: Katarzyna Zioło, sala polonistyczna, godz. 8.00- 8.30.

Klasa VIII b, wychowawca: Mariola Pastuszka, sala biologiczna, godz. 8.00- 8.30.