Początek roku szkolnego 2020/2021

We wtorek, 1 września 2020 roku, zapraszamy uczniów naszej szkoły na spotkanie z wychowawcami.

W tym dniu udostępnione są trzy wejścia i wyjścia: wejście/wyjście 1. (główne – od ul. Szkolnej), wejście/wyjście 2. (boczne od strony przedszkola), wejście/wyjście 3. (boczne od strony przedszkola na obiekty sportowe).

Ważne!
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych uczniowie przychodzą do szkoły nie więcej niż 5 minut przed spotkaniem z wychowawcą. Wchodząc do szkoły, mają założone maseczki lub przyłbice, obowiązkowo dezynfekują ręce i zachowują dystans społeczny między sobą, unikają gromadzenia się w większych grupkach. Maseczki zdejmują w sali lekcyjnej.

Klasy pierwsze – spotkanie w sali gimnastycznej zgodnie z wcześniej podaną informacją.

Klasa II a, wychowawca: Justyna Puchalik, sala nr 1, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 1.

Klasa II b, wychowawca: Beata Goleń-Świgoń, sala nr 3, godz. 9.00- 9.30, wejście/wyjście 1.

Klasa III a, wychowawca: Mariola Mańka, sala nr 9, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 3.

Klasa III b, wychowawca: Aleksandra Skapczyk, sala nr 9, godz. 9.45- 10.15, wejście/wyjście 3.

Klasa III ci, wychowawca: Agnieszka Tużnik, sala nr 2, godz. 9.15- 9.45, wejście/wyjście 1.

Klasa IV a, wychowawca: Barbara Szymura-Trębacz, sala nr 12, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 3.

Klasa IV b, wychowawca: Gabriela Kitrasiewicz, sala nr 7, godz. 9.30- 10.00, wejście/wyjście 2.

Klasa IV c, wychowawca: Katarzyna Jaroszek, sala nr 5, godz. 9.30- 10.00, wejście/wyjście 1.

Klasa V a, wychowawca: Natalia Gongor, sala nr 11, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 2.

Klasa VI a, wychowawca: Barbara Wardziak, sala nr 13, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 3.

Klasa VI b, wychowawca: Tomasz Marcinkiewicz, sala nr 6, godz. 8.30- 9.00, wejście/wyjście 1.

Klasa VI c, wychowawca: Dorota Pawełek, sala nr 8, godz. 8.45- 9.15, wejście/wyjście 2.

Klasa VI d, wychowawca: Krystyna Kepke, sala nr 4, godz. 8.00- 8.30, wejście/wyjście 1.

Uczniowie klas VII i VIII korzystają z budynku dawnego przedszkola.

Klasa VII a, wychowawca: Joanna Kukla, sala matematyczna, godz. 8.30- 9.00.

Klasa VII b, wychowawca: Barbara Kudela, sala językowa, godz. 9.00- 9.30.

Klasa VII c, wychowawca: Elżbieta Sobiech, sala chemiczna, godz. 9.00- 9.30.

Klasa VIII a, wychowawca: Katarzyna Zioło, sala polonistyczna, godz. 8.00- 8.30.

Klasa VIII b, wychowawca: Mariola Pastuszka, sala biologiczna, godz. 8.00- 8.30.

 

 

Spotkanie uczniów klas pierwszych

W dniu 1 września odbędą się spotkania uczniów klas pierwszych
i rodziców z wychowawcą:

  • klasa 1 a o godz. 9.00 – wychowawca Pani Beata Skrzypiec
  • klasa 1 b o godz. 10.30 – wychowawca Pani Aldona Czarnuch-Szłapa
  • klasa 1 c o godz. 12.00 – wychowawca Pani Karina Głowacka- Bieszczad

O przypisaniu dziecka do określonej klasy rodzice zostaną powiadomieni przez komunikator WhatsApp lub SMS-em w środę 26 sierpnia br.
Spotkania połączone z rozpoczęciem roku szkolnego
dla Pierwszoklasistów odbędą się w sali gimnastycznej.

Prosimy, aby każdemu  uczniowi towarzyszył jeden rodzic.

Listę uczniów w poszczególnych klasach można także sprawdzić
na tablicy bezpośrednio po wejściu do szkoły.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązują maseczki oraz posiadanie własnego długopisu.

Wszyscy są zobowiązani po wejściu do szkoły do dezynfekcji rąk  lub założenia jednorazowych rękawiczek .

Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych

Dyrekcja ZSP w Piasku informuje, że w poniedziałek 31.08.2020 r. odbędzie się zebranie rodziców dzieci przedszkolnych z podziałem na grupy:

  • Starszaki 1-  godzina 17.00
  • Starszaki 2- godzina 17.15
  • Starszaki 3- godzina 17.30
  • Średniaki 4-godzina 17.45
  • Średniaki 5- godzina 18.00
  • Maluchy   6- godzina 18.15
  • Maluchy   7- godzina 18.30

O przypisaniu dziecka do określonej grupy rodzice zostaną powiadomieni przez komunikator WhatsApp lub SMS-em w środę 26 sierpnia br.

Zebrania odbędą się w salach, które zostaną wskazane przy wejściu do przedszkola w dniu zebrania.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązują maseczki oraz posiadanie własnego długopisu i udział tylko jednego rodzica danego dziecka.

Rodzice zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do sal.

Ze względu na ważność poruszanych spraw, także formalnych, prosimy o udział w spotkaniu.