Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej

Uprzejmie informujemy, że od 19. 06. 2020 r.  godz. 8.00 do 24. 06. 2020 r. godz. 15.00 można składać w szkole pierwszego wyboru wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnyjch.

Harmonogram, zasady, dokumenty