Informacja o wznowieniu zajęć świetlicowych i opiekuńczych w przedszkolu od 15 czerwca

Od 15 czerwca 2020 r., mając na uwadze potrzeby rodziców  planowane są zajęcia opiekuńcze dla dzieci w przedszkolu
i dla uczniów klas I-III.

Ze względu na sytuację epidemiczną w powiecie i gminie prosimy jednocześnie o pozostawienie w domu wszystkich dzieci, które mogą mieć zapewnioną opiekę.

Zajęcia w klasach I-III będą miały formę zajęć świetlicowych, ponieważ do końca roku szkolnego zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i konsultacje dla wszystkich dzieci i uczniów prowadzone będą  zdalnie.

Zajęcia opiekuńcze odbywać się będą z zastosowaniem rygoru sanitarnego. Szczegółowe zalecenia i procedury znajdują się na stronie internetowej w zakładce Szkoła – Dokumenty (Covid  – 19). Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami – kliknij.