Projekt Afryka

Uczniowie klasy III b od dłuższego czasu poznawali wiadomości z zakresu edukacji  przyrodniczej i nie tylko: utrwalali kierunki na mapie, poznawali nazwy siedmiu kontynentów, sposoby podróżowania. Poznawali Afrykę – nazwy państw, rzek, mórz i oceanów  ją otaczających,  jej mieszkańców, klimat tam panujący oraz egzotyczne zwierzęta. Poznawali również Afrykę z lat 30-tych na podstawie  lektury „Afryka Kazika” i przygód znanego podróżnika Kazimierza Nowaka. Ponadto wykazali się wieloma umiejętnościami z zakresu TIK. Podsumowaniem ich wiadomości i umiejętności była wspólna praca: