II b gościła wiosnę

Zapylanie kwiatów, rozwój roślin, potomstwo w świecie zwierząt – te wiadomości zdobyli i utrwalili uczniowie w trakcie lekcji on – line i pracy w domu. Oto efekty niektórych aktywności.