Zgłaszanie dzieci do przedszkola

Dzieci do naszego przedszkola można w poniedziałek i we wtorek zgłaszać Pani Wicedyrektor Alinie Bałuch w godz. 8:00-15:00 pod nr tel. 600 585 640

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.