Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach, egzaminy ósmoklasisty w czerwcu

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się dalej odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020 r.

Komunikat CKE