Lista dzieci przyjętych na Rok Szkolny 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Piasku na Rok Szkolny 2020/2021.

 

Od 23.04.2020 r. od godziny 13.00 w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Odwołania prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: a.baluch@pze-pszczyna.