Pamiętamy!!!

 jp2-300x235

15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, Polska zatrzymała się na moment. Dokładnie o 21.37 Stolica Apostolska wydała komunikat: Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
Co roku wielu krakowian przychodziło 2 kwietnia wieczorem pod Pałac Arcybiskupów przy ul. Franciszkańskiej, aby tu modlić się w godzinie śmierci papieża. Teraz, w czasie epidemii koronawirusa, takie zgromadzenia zastąpi modlitwa w domach.

2 kwietnia, godz. 21.37
O wspólną modlitwę w tym dniu zaapelował kard. Stanisław Dziwisz. „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia”