Okres kwarantanny

Uczniu, 

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe), nie spotykaj się z kolegami i koleżankami; 
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • okres kwarantanny to nie ferie, lecz czas domowego zamknięcia, w czasie którego należy jak najpełniej wypełniać swoje obowiązki szkolne w miarę istniejących możliwości;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela – sprawdzaj pocztę w dzienniku elektronicznym oraz wpisy na stronie internetowej naszego zespołu;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.