Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół;
  • na dzieci do do 8 lat, przysługuje rodzicowi/opiekunowi zasiłek opiekuńczy do 14 dni.  Wzór oświadczeniaSzczegółowe informacje, komu przysługuje zasiłek;
  • należy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;
  • należy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których się przebywa;
  • należy często myć ręce przy użyciu mydła i wody, zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają, przy kasłaniu i kichaniu zakrywać usta i nos.
  • więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus.