Olga Tokarczuk – Literacki Nobel 2018

10 października 2019 r. cały świat dowiedział się, że Olga Tokarczuk – polska pisarka, otrzyma Literacką Nagrodę Nobla za rok 2018. Doceniona przez komitet noblowski została zwłaszcza jej  „wyobraźnia narracyjna, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.

7 grudnia Olga Tokarczuk wygłosiła w Akademii Szwedzkiej wspaniałą mowę noblowską, w której zwraca uwagę na to, że dziś każdy z nas tworzy świat wokół siebie: „Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Dziś zasięg pracy tych krosien jest ogromny – za sprawą Internetu prawie każdy może brać udział w tym procesie, odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie, z miłością i nienawiścią, ku dobru i ku złu, dla życia i dla śmierci. Kiedy zmienia się ta opowieść – zmienia się świat. W tym sensie świat jest stworzony ze słów.”

Dzisiaj 10 grudnia 2019 r. Król Szwecji Karol Gustaw XVI w Sztkholmie wręczy Oldze Tokarczuk Nagrodę Nobla – Medal Noblowski . 

Jesteśmy dumni!

Na długo zachowamy w pamięci te wydarzenia!

potral culture – kliknij, aby przeczytać więcej o Naszej Noblistce