Podsumowanie Kiermaszu

BeFunky-collage (5) „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” (sentencja, autor nieznany).      

 Kiermasz wiosenny odbył się 4 i 5 kwietnia, w tym roku był poprzedzony konkursem plastycznym, na najładniejszą ozdobę świąteczną.
Organizatorzy konkursu zastrzegli sobie możliwość sprzedaży na kiermaszu pisanek, stroików oraz kartek wykonanych przez uczniów na konkurs. Kiermasz trwał dwa dni, gdyż świątecznych ozdób było mnóstwo, nie zabrakło również słodkości w postaci wielkanocnych ciastek, baranków, pysznego sernika, oraz babeczek. Zainteresowanie kiermaszem było  duże, bowiem cel dla którego był zorganizowany jest nam bliski, od wielu lat propagujemy ideę hospicyjną w naszej szkole i bierzemy udział w różnych akcjach prowadzonych przez pszczyńskie Hospicjum św. O. Pio.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie kiermaszu, a szczególnie  uczniom kupującym, sprzedającym ich rodzicom oraz Paniom, które piekły słodkości, wykonały kartki i piękne dekoracje.

BeFunky-collage (6)

        Dziękuję Paniom: B. Kudeli, B. Bułhak, M. Pastuszce, A. Jarosz, J. Nowotyńskiej, B. Folek, B. Wardziak.
Dochód z kiermaszu wyniósł 1.607 zł. i został przekazany na budowę Hospicjum św. O. Pio w Pszczynie

Warto pomagać . To co robimy dla innych ma szczególną wartość. 

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Pszczyna na bieżąco śledzi sytuację związaną z zapowiadanym na poniedziałek 08.04.2019r. strajkiem w oświacie. W dniu dzisiejszym okazało się, że nie dojdzie do zawarcia porozumienia i zapowiadany strajk prawdopodobnie rozpocznie się.

Burmistrz Pszczyny w dniu 05.04.2019 r. o godzinie 15.30 kolejny raz spotkał się z Dyrektorami wszystkich placówek oświatowych, dla których gmina Pszczyna jest organem prowadzącym, w celu szczegółowego rozeznania sytuacji w poszczególnych placówkach oraz możliwych zagrożeń związanych z ich funkcjonowaniem w okresie strajku.

Po zebraniu informacji od Dyrektorów szkół i przedszkoli na dzień dzisiejszy wynika, że na terenie gminy Pszczyna w strajku najprawdopodobniej będą brali udział pracownicy wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1.

Jak ustalono, w każdej z placówek oświatowych w związku ze strajkiem zaistnieją poważne trudności związane z ich funkcjonowaniem. W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci w przypadku takich zajęć może jednak zostać ograniczona i będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy.

Burmistrz Pszczyny, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, na bieżąco monitoruje dynamiczną sytuację związaną ze strajkiem i podejmować będzie wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem uczniom szkół i przedszkoli należytej opieki w trakcie strajku nauczycieli.

Jednocześnie informuję, że w nadzwyczajnej sytuacji, wzorem innych miast, w przypadku gdyby doszło do zagrożenia zdrowia dzieci i uczniów, Burmistrz Pszczyny może zawiesić zajęcia i zamknąć placówkę.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwracają się z prośbą o wyrozumiałość i rozważenie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców poza placówką.

Wykaz placówek, które według informacji na dzień 05.04.2019r. mają przystąpić do strajku.

Zrzut ekranu (12)

Szkolny Konkurs Recytatorski

4 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III. Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali:

klasy I

I miejsce – Karol Paliczka

II miejsce – Jakub Żelazo

III miejsce – Wojciech Szczotka

wyróżnienia: Ewa Jaszczyk, Zofia Pudełko, Nadia Witek

klasy II – III

I miejsce – Alina Żaloudik

II miejsce – Marta Kopijasz

III miejsce – Zuzanna Skapczyk

wyróżnienia: Emilia Wybrańczyk, Iga Szczęch, Filip Szweda

Pani Marioli Jaworskiej, pani Ewie Wala, pani Barbarze Bułhak i Natalii Jabcoń dziękujemy bardzo za pracę w komisji konkursowej, natomiast Radzie Rodziców oraz  państwu Irenie i Grzegorzowi Nowak za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

pizap.com15544097161071

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Świąteczny konkurs już za nami

Na szkolnym korytarzu mogliśmy podziwiać pisanki, stroiki, kartki oraz różne ozdoby świąteczne, wykonane przez naszych uczniów.

BeFunky-collage (4)

Komisja przyznająca miejsca i wyróżnienia miała nie lada trudne zadanie. Uczniowskie prace były niezwykle oryginalne, pomysłowe, estetycznie wykonane, z różnych materiałów. Uczniowie wykorzystali przeróżne techniki plastyczne. Zaprezentowane dekoracje wymagały od autorów dużego wkładu pracy, zaangażowania i pomysłowości.
Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych:
W klasach I-IV
I miejsce – Alina Żaloudik kl.II a
II miejsce – Witold Kozak kl. I c,   Kamila Wybrańczyk kl. II a
III miejsce – Jagoda Wangert kl. IV c
Wyróznienia  otrzymali:
Rozalia Golla kl. I a
Eryk Budny kl. I c
Piotr Szymura kl. I c
Wiktor Kania kl. I c
Zuzanna Skapczyk kl. II a
Iga Szczęch kl. II a
Marta Kozdraś kl. II b
Hanna Komander kl. IV a
Błażej Chojecki kl. IV c
W klasach V – VIII
I miejsce Monika Dobosiewicz kl. VI a
II miejsce Marta Gibas kl. V c
III miejsce Sonia Szłapa kl. VI a
Wyróżnienia otrzymali:
Emilia Lekki kl. VI a
Oliwia Nowok kl. VI a
Bartłomiej Uliasz kl. VI b
Sara Skrobol kl. VI b, Mateusz Loranty kl. VI b

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, wykonane dekoracje będą sprzedawane na kiermaszu wiosennym., a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę Hospicjum św. O. Pio w Pszczynie.

Warto wykorzystać swoje talenty pomagając innym.

Kolejny wyjazd na wolontariat

            4 kwietnia w wolontariacie w „Domu Przystań” w Pszczynie, uczestniczyły uczennice klasy VII a i b  : Wiktoria Goldman, Roksana Konieczny, Natalia Korcz, Ania Mykhno oraz Iga Skaźnik.
Dziewczyny pracowały w dwóch grupach, Ania i Roksana wykonywały dekoracje świąteczne, zaś Iga, Wiktoria i Natalia spędziły czas z dziećmi na podwórku organizując dla nich różne zabawy. Cieszę się, że dołączyły do tej formy wolontariatu kolejne osoby.

BeFunky-collage (2)

Drużynowe Biegi Przełajowe

20190402_120239Za nami pierwsze zawody sportowe – Mistrzostwa Pszczyny w Drużynowych Biegach Przełajowych oraz Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych. Mimo dużej konkurencji dziewczęta z klas siódmych i ósmych zajęły II miejsce w Mistrzostwach Pszczyny w Drużynowych Biegach Przełajowych  natomiast chłopcy z rocznika 2006 i młodsi zajęli II miejsce w Mistrzostwach Pszczyny w Drużynowych Biegach Przełajowych  oraz II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych.

Dziewczęta młodsze biegły w składzie: Paulina Kędzior, Emilia Lekki, Pola Nowak, Hanna Staisz, Maja Waląg, Dominika Warkocz, Julia Warkocz

Dziewczęta starsze biegły w składzie: Julia Biela, Monika Kolarczyk, Anna Mykhno, Daria Szłapa, Magdalena Szuster (II miejsce w Mistrzostwach Pszczyny w Drużynowych Biegach Przełajowych)

Chłopcy młodsi biegli w składzie: Jakub Biela, Jan Cofała, Maksymilian Kurczyk, Bartosz Paliczka, Kacper Ryguła, Paweł Szkorupa, Brajan Kapłun  (II miejsce w Mistrzostwach Pszczyny w Drużynowych Biegach Przełajowych  oraz II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych)

Chłopcy starsi biegli w składzie: Tomasz Bojdoł, Krystian Kawka, Patryk Michulec, Adrian Ryguła, Norbert Szymik, Łukasz Śleziona

20190402_123653

20190402_124127

20190402_124238Gratulujemy !!!