Podziękowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku

Serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku
za udostępnianie sali OSP, w której przeprowadzane były szkolne etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, warsztay
dla dzieci i uczniów, spotkania z zaproszonymi gośćmi.
Dzięki Państwa przychylności mogliśmy podjąć powyższe działania, które wzbociły ofertę edukacyjną naszych placówek.

Dziękujemy za każdą pomoc otrzymaną z Państwa strony
w kończącym się już 2018 roku!

Dyrekcja, Uczniowe, Przedszkolacy, Nauczyciele ZSP w Piasku