Podziękowanie dla Rady Rodziców przy ZSP w Piasku

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasku za zakupienie i sfinansowanie montażu ławeczek oraz przyrządów sportowo –  rekreacyjnych
dla uczniów.  Sprzęty te wzbogacają tereny wokół szkoły i są bardzo lubiane przez uczniów.
Dziękujemy za zakupienie i montaż rzutnika pozwalającego na wzbogacanie lekcji o treści multimedialne.

Serdecznie dziękujemy za zakupione przez Państwa Mikołajkowe Maszkiety, którymi  Szkolna Drużyna Mikołajkowa obdarowała naszych uczniów 6 grudnia!
Dziękujemy za każdą okazaną nam pomoc w  całym 2018 roku!

Dyrekcja, Uczniowie, Nauczyciele ZSP w Piasku