Plan zajęć 4 września 2018

Dzień 4 września jest dniem zajęć z wychowawcą.
Uczniowie klas II-VIII otrzymują w tym dniu podręczniki i ćwiczenia.

Harmonogram zajęć:

 • klasa 1a – 8:00-9:40 s.9
 • klasa 1b – 9:50-11:30 s.9
 • klasa 1c – 9:50-11:30 s.3
 • klasa 2a – 8:00-9:40 s.1
 • klasa 2b – 9:50-11:30 s.1
 • klasa 3 – 8:00-9:40 s.3
 • klasa 4a – 9:50-11:30 s.6
 • klasa 4b – 8:00-9:40 s.6
 • klasa 4c – 9:50-11:30 s.2
 • klasa 4d – 8:00-9:40 s.2
 • klasa 5a – 10:45-13:30 s.8
 • klasa 5b – 8:00-10:35 s.8
 • klasa 5c – 10:45-13:30 s.7
 • klasa 6a – 8:00-10:35 s.11
 • klasa 6b – 10:45-13:30 s.11
 • klasa 7a – 8:00-10:35 s.7
 • klasa 7b – 8:00-10:35 s.4
 • klasa 8a – 10:45-13:30 s.5
 • klasa 8b – 8:00-10:35 s.5

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W związku z pracami remontowymi, które spowodowały,
że w poniedziałek 3 września nie będziemy mogli skorzystać z naszej sali gimnastycznej Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019  w naszej szkole będzie miało trochę odmienną formę.
Uczniów klas pierwszych z rodzicami zapraszamy na godzinę 11.00. do szkoły na małą salę korekcyjną, tam odbądzie się Powitanie Pierwszaków, spotkanie z dyrektorem i wychowawcami.

Wtorek  w naszej szkole będzie „Dniem z Wychowawcą „, na stronie internetowej oraz przed wejściem do szkoły w piątek 31. 08. zostanie umieszczony harmonogram zajęć dla uczniów poszczególnych klas na wtorek – 4 września.

O godzinie 10.00 w poniedziałek 3 września odbędzie się Msza święta w kościele parafialnym, po której  wicedyrektor i wychowawcy przekażą najważniejsze informacje, które zostaną także umieszczone na naszej stronie internetowej.

 

 

Podsumowanie działań w programie Szkoła z Klasą 2.0 w roku szkolnym 2017/2018

Po badaniu ankietowym za pomocą arkuszy Google jako zespół nauczycieli realizujących program wybraliśmy obszar DOBRE RELACJE. Z wypowiedzi większości uczniów wynikało bowiem jasno, że są oni spragnieni więzi, dostrzegliśmy też potrzebę wzmacniania dobrych relacji między pokoleniami.
W ramach realizacji programu zaplanowaliśmy trzy działania: organizację zabaw, gier i konkurencji sportowych przez starszych uczniów (klasy 6-7) dla dzieci i rodziców podczas Pikniku Rodzinnego (19 maja); występy teatralne klas 4 dla klas młodszych i przedszkolaków, a także podopiecznych pobliskiego Domu Kulejących Aniołów w Piasku (18 i 19 czerwca); Dzień Przedsiębiorczości, który miał być okazją do pokazania zaradności i umiejętności pracy w grupie (20 czerwca).
Wnioski po pierwszym działaniu: Uczniowie klas starszych pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkurencji, poważnie podeszli do powierzonych im zadań, skompletowali wcześniej bazę pomocnych rzeczy, czuwali nad przeprowadzeniem konkurencji w czasie, zachęcali do udziału w konkurencjach. Dzięki temu ćwiczyli się w sumienności i odpowiedzialnym traktowaniu powierzonych im zadań, a także nabywali kompetencji interpersonalnych.
Wnioski po drugim działaniu: Uczniowie klas czwartych chętnie wzięli udział w przedstawieniu teatralnym Księżniczka na ziarnku grochu, do którego przygotowywali się przez cały rok szkolny. Każdy uczeń mógł się zaangażować, nawet jeśli nie zdradzał talentów aktorskich; aby zaprezentować sztukę, potrzebne były bowiem dodatkowo umiejętności muzyczne, plastyczne czy zdolność szybkiego korzystania z technologii informacyjnej. Dało się zauważyć, że wspólny cel – występ pod koniec roku szkolnego – jednoczył uczniów, pomagał w planowaniu pracy i mobilizował każdą klasę do jak najlepszego zaprezentowania się. Lekcje przygotowawcze były też okazją do działań twórczych i sprzyjały dobrej zabawie. Występ przed gronem podopiecznych Domu Kulejących Aniołów i ich opiekunami stanowił dla uczniów klasy 4c nie lada wyzwanie, jednak nasi aktorzy poradzili sobie znakomicie i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wydarzenie to uświetnił też taniec uczniów klasy 1b. Natomiast uczniowie klasy 4a występowali najpierw przed grupą naszych przedszkolaków, by później od razu odegrać sztukę przed uczniami klasy 1a. Oba występy były wyjątkowo udane! W przygotowanie dekoracji, rekwizytów czy strojów włączyli się także rodzice. Całe działanie oceniam bardzo dobrze, sprzyjało ono bowiem integracji uczniów między sobą, z nauczycielem, a także starszych uczniów z młodszymi i dziećmi z przedszkola, ponadto umocniło współpracę z najbliższymi sąsiadami z Domu Kulejących Aniołów i uwrażliwiało na potrzeby innych. Nieoceniona okazała się także pomoc rodziców.
Wnioski po trzecim działaniu: Dzień Przedsiębiorczości dla klas 4-7 okazał się strzałem w dziesiątkę! Teren wokół szkoły zamienił się w wielkie targowisko. Uczniowie mogli nabywać podstaw przedsiębiorczości, reklamując swój biznes i świadcząc przygotowane przez siebie usługi. Byli bardzo pomysłowi, powstało aż 17 stoisk. Zespoły klasowe, choć mogły wystawiać kilka stoisk, zbierały tzw. złote szkolne na wspólne konto klasy; obowiązywała rotacja stanowisk – sprzedawcy stawali się też klientami i na przemian, ale pod jednym warunkiem: nie można było wydawać szkolnej waluty na biznes prowadzony przez kolegów ze swojej klasy. Wśród klientów nie zbrakło obsługi szkoły, przedszkolaków, uczniów klas 1-3, nauczycieli (pięknie było współpracować ze sobą w tym przedsięwzięciu), a nawet rodziców. Było to prawdziwe święto całego naszego zespołu!
Do edycji programu przystąpiło trzech pracowników szkoły: Patrycja Deja, Mariola Pastuszka i Barbara Wardziak (koordynator). Pomoc okazała również większość nauczycieli i pracowników obsługi. Koordynatorka projektu współpracowała z Radą Rodziców i Szkolnym Samorządem Uczniowskim.
Zespół pracował od połowy października do końca czerwca, odbyły się cztery spotkania. Każde ze spotkań było szczegółowo opisywane na platformie programu przez koordynatorkę. Pod koniec lipca nasza szkoła otrzymała Certyfikat 2.0 i tytuł Szkoły z Klasą 2.0 za pracę w roku szkolnym 2017/2018.