Szkoła z Klasą 2.0 – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017

Zespół realizujący program Szkoły z Klasą 2.0 w roku szkolnym 2016/2017 – na podstawie wniosków wyciągniętych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły i nauczycieli – skupił się na PASJI DO NAUKI (szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli). Cel szczegółowy natomiast sformułowano następująco: Szkoła w II semestrze poszerzy ofertę zajęć pozalekcyjnych tak, by uczniowie klas III-VI rozwijali swoje pasje i zainteresowania.
W ramach zajęć pozalekcyjnych odbyło się pięć szczegółowo zaplanowanych spotkań: zajęcia techniczne „Uszyj sobie stwora!” (koniec marca), zajęcia plastyczne „Ale jaja!”, zakończone kiermaszem świątecznym i zbiórką na budowę Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie (początek kwietnia), popołudnie z robotami, grami planszowymi i komputerowymi „Zagrajmy sobie…” (koniec maja), warsztaty kulinarne „Pizzomaniacy” (początek czerwca) i „Podchody z niespodzianką” (koniec roku szkolnego). Ponadto w ramach dodatkowego działania odbyła się dla najlepszych czytelników „Noc z Andersenem” (II połowa maja).

Warsztaty przyniosły wiele korzyści. Brali w nich udział chętni uczniowie z klas I-VI (włączono również klasy I-II – których początkowo nie przewidziano w programie – ponieważ dzieci zgłaszały chęć udziału w zajęciach, tak samo ich rodzice i wychowawcy; poza tym udział dzieci młodszych pozwalał całej społeczności szkolnej na integrację). Uczestnicy mogli przygotowywać w graficznych programach komputerowych plakaty reklamujące zajęcia, rozwijali umiejętności manualne, plastyczne, techniczne, uczyli się nowych umiejętności, dekorowali i obsługiwali stoisko z wielkanocnymi ozdobami. Stawiane im wyzwania kształtowały umiejętność logicznego myślenia i wykorzystywania zdobytej na lekcjach wiedzy w praktyce. Dzieci doskonaliły umiejętności niezbędne w codziennym życiu, na przykład przygotowywanie posiłku czy szycie, a przede wszystkim uczyły się ze sobą współpracować. Zajęcia stwarzały starszym uczniom okazję do pomocy młodszym, uwrażliwiały na ich potrzeby, w sposób naturalny umacniały się więc więzi koleżeńskie między rocznikami. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli przyjemnie i pożytecznie spędzić czas w szkole i poza nią.

Z przeprowadzanych na bieżąco ewaluacji działań wynikało jasno, że takie zajęcia podobają się uczestnikom i prowadzącym, a także rodzicom, i to głównie ze względu na radość dzieci i nastolatków z przebywania ze sobą i uczenia się nowych umiejętności. Służyły także wzmacnianiu dobrych skojarzeń ze szkołą.
Do nowej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 przystąpiło w roku szkolnym 2016/2017 pięciu pracowników szkoły: Klaudia Kania, Patrycja Deja, Katarzyna Kapias, Karolina Zioło i Barbara Wardziak (koordynator). Pomoc okazały również Panie nauczycielki: Katarzyna Zioło, Barbara Pyclik, Monika Kubicka. W działania włączyli się i goście – specjaliści w danej dziedzinie – spoza szkoły: Pani Janina Romanek i Pani Bernadeta Grolik. Koordynatorka projektu współpracowała z Radą Rodziców i Szkolnym Samorządem Uczniowskim.
Zespół pracował od połowy października do końca czerwca. Każde ze spotkań było szczegółowo opisywane na platformie programu. Grupa otrzymała na początku II semestru jedną Dobrą praktykę, a pod koniec sierpnia naszej szkole przyznano Certyfikat 2.0 i tytuł Szkoły z Klasą 2.0 za pracę w roku szkolnym 2016/2017.
Program zakończono, jednak prowadzący jednogłośnie stwierdzili, że podobne działania dobrze byłoby kontynuować w nowym roku szkolnym, skupiając się na szkole jako miejscu, które służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale w którym życie toczy się każdego dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemne relacje i komunikację.