Ostatnie zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 13 czerwca (wtorek)  o godz. 18-tej. Proszę o obowiązkową obecność przedstawiciela trójki każdej klasy i grupy przedszkolnej. Na zebraniu zostanie ustalona składka ubezpieczenia dzieci obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

Agnieszka Gniełka-Helios