Książeczki żywieniowe

Szanowni Rodzice,
prosimy o zwrot książeczek żywieniowych dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły do 20-go dnia każdego miesiąca.

Dyrekcja ZSP w Piasku