„Idźcie i głoście” – Kolędnicy w Piasku

W czasie adwentu uczniowie na katechezach oraz kółku misyjnym zostali zapoznani z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci oraz ideą misyjnego kolędowania.

Misyjny wymiar kolędowania ma w naszym kraju już ponad czterdziestoletnią tradycję. Każdego roku kolędnicy misyjni zwracają naszą uwagę na problemy swoich dalekich rówieśników i wspierają projekty pomocy w wybranym kraju świata. W tym roku pomocą duchową i materialną obejmują nieletnich mieszkańców Tajlandii. Dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa, ofiary przemocy i wyzysku, tzw. „dzieci niewidzialne”, których fakt urodzenia nie został udokumentowany.

To właśnie dla nich nasi uczniowie podjęli misję kolędowania,  naukę ról do bożonarodzeniowej scenki, obmyślali ciekawe rekwizyty, gwiazdę kolędniczą, stroje, skarbonki oraz pamiątkowe gwiazdki z życzeniami dla odwiedzanych mieszkańców.

W uroczystość św. Szczepana odbyło się przedstawienie i posłanie Kolędników Misyjnych przez Księdza Proboszcza. To posłanie grup Kolędników nawiązuje do posyłania misjonarzy wyruszających z Dobrą Nowiną na wszystkie krańce świata. Podobnie nasi Kolędnicy w trzech grupach wyruszyli pod opieką dorosłych  do  rodzin i domów w parafii, aby głosić radość z narodzenia Jezusa, śpiewać kolędy  i otwierać serca na potrzeby najbardziej ubogich i pokrzywdzonych.

 Kolędowali kilka dni, z wielkim zapałem i radością, uczyli się ponoszenia trudu i składania ofiary z własnego czasu, zdolności, a także rezygnacji z możliwości wzięcia dla siebie zebranych pieniędzy.

Jedna grupa kolędowała także w szkole, odwiedzając poszczególne klasy i śpiewając kolędy.

W uroczystość Objawienia Pańskiego kolędnicy misyjni polecili Bogu, w modlitwie powszechnej wszystkich, którzy otwarli drzwi swoich mieszkań i włączyli się w pomoc dzieciom misji, a także złożyli w ofierze swój trud kolędowania i  zebrane ofiary, które będą przeznaczone dla  dzieci z Tajlandii.

 „ Zostaliśmy hojnie obdarowani! Nie tylko słodyczami i ofiarami do  misyjnej skarbonki, ale przede wszystkim życzliwością i wzruszeniem wielu osób”,  mówiły dzieci podczas katechezy.

 Pragniemy podziękować wszystkim za otwarcie drzwi swoich domów oraz serc i złożone ofiary materialne. Dziękujemy paniom, które kolędowały z dziećmi Pani M. Dobosiewicz, Pani U. Napierale, Pani M. Kaszy, Pani M. Maksym, która była również gościem na katechezie i dzieliła się swoim doświadczeniem i ogromnym zaangażowaniem w sprawy misji.

Radosnego dawcę miłuje Bóg!” Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wsparli nas w jakikolwiek sposób włączamy w modlitwę! Mam nadzieję, że w przyszłym roku równie liczna grupa dzieci z naszej szkoły zjednoczy się, by zrobić coś dobrego dla innych.