Planowana reforma edukacji

Szanowni Rodzice!
W związku z konsultacjami nowej sieci szkół
i przedszkoli w Gminie Pszczyna zapraszam  zainteresowanych rodziców na spotkanie w szkole, w poniedziałek 12 grudnia
o godzinie 17.30. Nowa sieć szkół i przedszkoli związana jest
z planowaną reformą oświaty.

Jolanta Rudka