Zajęcia plastyczne z POPP

W tym roku w naszej szkole odbywać się będą zajęcia plastyczne dla uczniów klas II i III prowadzone przez Panią Marię Bartas z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 19 września w godz. 15:20-16:20. Na zajęcia można się zapisać w sekretariacie szkoły. Z powodu ograniczonej ilości miejsc o zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.