Wyniki sprawdzianu po klasie VI

Informuję, że na podanych poniżej stronach uczniowie mogą sprawdzić indywidualnie wyniki sprawdzianu. Longiny i hasło uczniowie otrzymują w szkole.

– adres strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie: www.oke.jaworzno.pl,
– informacja o zakładce SERWISY – Serwisu dla uczniów – wyniki sprawdzianu 2016.